CHALK PAINT 

CHALK PAINT – kriedová farba              

Predajná cena s 20% DPH :   120 ml: 7,50 €    

 Jednotková cena s 20% DPH :  62,50€/ 1000 ml          

Predajná cena s 20% DPH :     1000 ml: 29,50 €

Jednotková cena s 20% DPH :   29,50 €/ 1000 ml